دعوت استان بریتیش کلمبیا  از 77 کارمند فناوری:

استان بریتیش کلمبیا از آغاز سال 2021 تاکنون، ده هزار دهوتنامه برای درخواست نامزدی استانی صادر کرده است.

بریتیش کلمبیا از 77 کارمند فناوری در تاریخ 2 نوامبر 2021 دعوت کرد تا برای نامزدی استانی درخواست دهند. این دعوتنامه ها از طریق BC PNP TECH که تحت برنامه نامزدی استانی بریتیش کلمبیا می باشد، صادر شده است.

BC PNP یک مسیر مهاجرت اقتصادی است که توسط استان بریتیش کلمبیا برای جذب نیروی کار خارجی با تجربه و با تقاضای بالا استفاده می شود. این برنامه به افرادی که زندگی و کار در بریتیش کلمبیا را انتخاب می کنند مسیری برای اقامت دائم می دهد.

متقاضیانی که دعوتنامه دریافت کردند از گروه نیروی کار ماهر و فارغ التحصیلان بین المللی بودند که به حداقل امتیاز استانی 75 نیاز داشتند. متقاضیان 30 روز کاری فرصت دارند تا برای نامزدی استانی درخواست دهند.