دعوت استان بریتیش کلمبیا  از 74  متقاضی برنامه مهاجرت استانی خود:

 

 

 

استان بریتیش کلمبیا در تاریخ 24 آگوست 2021 از 74 مـتقاضی مـهاجـرت کـه مـشـاغـل مـهم فـناوری فـعالـیـت دارنـد را دعـوت کـرد. افـرادی که دعـوت شـده انـد بـایـد شـرایـط یـکی از بـرنـامـه هـای Express Entry BC و Skills Immigration را داشته باشند. افرادی که دعوتنامه دریافت کردند زیر مجموعه نیروی کـار مـاهر و فـارغ الـتـحصیلـان بـین المللی بودند که به حداقل امتیاز 80 نیاز داشتند.