دعوت استان بریتیش کلمبیا  از 374  متقاضی برنامه مهاجرت استانی خود:

 

 

استان بریتیش کلمبیا از اول سال 2021 تا کنون 7,041 دعوتنامه برای درخواست نامزدی استانی  صادر کرده است. این استان در 3 آگوست 2021 از 374 مـتقاضـی مـهـاجـرت در دو بـرنامه نامزدی اسـتـانـی دعـوت کـرد. مـتـقـاضـیـان از دو گـروه (Skills Immigration  (SI  و Express Entry BC در برنامه نـامزدی اسـتانی بـریتیش کلـمبیا دعوتنامه عمومی دریافت کردند.