دعوت استان بریتیش کلمبیا  از 373  متقاضی برنامه مهاجرت استانی خود :

استان بریتیش کلمبیا از 373 متقاضی برنامه مهاجرت استانی خود در گروه نیروی متخصص ، نیروی نیمه متخصص و

دانشجویان بین المللی با امتیاز بین 76 تا 93 دعوت کرد و تمرکز بیشتر روی شغل هایی مانند مدیر رستوران ها و

فروشگاه های زنجیره ایی می باشد.