استان بریتیش کلمبیا از 358 نیروی کار خارجی و دانشجویان بین المللی در برنامه نامزدی استانی جدید خود دعوت میکند:

برنامه نامزدی استانی بریتیش کلمبیا این امکان را می دهد تا نامزد ها به همراه بستگان خود به دولت فدرال درخواست نامزدی استانی بدهند.

 

استان بریتیش کلمبیا از طریق برنامه نامزدی استانی از 358 متقاضی مهاجرت در تاریخ 26 اکتبر 2021 دعوت کرد.

متقاضیان از برنامه های  Skills Immigration (SI) و Express Entry BC (EEBC) تحت برنامه نامزدی استانی بریتیش کلمبیا، در یک قرعه کشی عمومی که به طور منظم برگزار می شد، دعوت نامه دریافت کردند.

به طور خاص و مشخص، دعوتنامه هایی برای متقاضیان نیروی کار ماهر و فارغ التحصیلان بین المللی، همچنین نیروی کار غیر ماهر و نیمه ماهر از زیر مجموعه برنامه های SI و EEBC صادر گردید. حداقل امتیاز این قرعه کشی بین 68 تا 91 امتیاز بود. در مجموع 306 نامزد دعوت شدند.