دعوت استان انتاریو از326  متقاضی مهاجرت استانی خود:

 

اسـتـان انــتاریـو در 25 آگـوسـت 2021 از 326 فـارغ التـحصیل دوره کارشناسی ارشد دعوت کرد. متقاضیان دعوت شده اکنون می توانند درخواست نامزدی استانی انتاریو را بدهند. متقاضیان دعوت شده برای دریافت دعوتنامه باید حداقل امتیاز 37 را دارا باشند. مـتقاضیان 14 روز فرصـت دارند درخـواسـت بـدهند و هـزینـه 1,500 دلـاری آن را بپردازند.