دعوت استان آلبرتا از 148 متقاضی مهاجرت استانی خود:

 

استان آلبرتا در 29 ژوئن 2021 از 148 متقاضی مهاجرت استانی خود با حداقل امتیاز 301  دعوت کرد. متقاضیان می توانند از طریق برنامه اکسپرس اینتری آلبرتا درخواست نامزدی استانی بدهند.