دریافت شهروندی کانادا 

بسیاری از افراد و مهاجران به دنبال دریافت شهروندی کانادا هستند، برای اینکه ثابت کنید واجد شرایط شهروندی هستید، باید برای اثبات شهروندی اقدام کنید.

 شما می‌توانید در هر سنی درخواست دهید، و اگر والدینتان فوت کرده باشند، همچنان واجد شرایط هستید.
این درخواست حدود ۷۵ دلار هزینه دارد. 

اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا IRCC به مدرکی نیاز دارد که متقاضیان شهروندی نشان دهند که والدین بیولوژیکی یا قانونی آنها در زمان تولد شهروند کانادا بوده‌اند. 

برای اقدام می‌توانید مدارکی مانند گواهی تولد والدین خود، کارت شهروندی کانادا یا گواهی شهروندی ارائه دهید.

 

CIC NEWS