درخواست های اکسپرس انتری ظرف 6 ماه دوباره بررسی می شوند.

اداره مهاجرت کانادا اظهار کرده است که اکثر درخواست های جدید اکسپرس انتری ظرف 6 ماه بررسی خواهند شد.

قبل ازهمه گیری کرونا، دولت کانادا قصد داشت اکثر درخواست‌های مهاجرتی اکسپرس اینتری را ظرف شش ماه بررسی کند.

با این حال، به دلیل همه‌گیری، متقاضیان مجبور شده‌اند خیلی بیشتر منتظر بمانند.متقاضیان اکسپرس انتری غیر کانادایی (CEC) به طور متوسط بیش از 20 ماه منتظر اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC)  هستند تا درخواست های اقامت دائم خود را نهایی کنند.