دراو شماره 202  اکسپرس اینتری کانادا، تاریخ 19 آگوست 2021: 

 

کـانـادا از 3,000 متقاضی اکسپرس اینتری برای درخواست اقامت دائم، در 19 آگوست دعوت کرد. متقاضیان باید واجد شرایط کلاس تجربه کانادایی (CEC) با حداقل امتیاز 403 باشند.