دراو شماره 201  اکسپرس اینتری کانادا، تاریخ 18 آگوست 2021 :

 

کانادا در تاریخ 18 آگوست 2021 از 463 متقاضی مهاجرت دعوت کرد تا برای اقامت دائم درخواست دهند. امتیاز این دراو 751 می باشد و مخصوص برنامه مهاجرت استانی است.فقط متقاضیانی که دارای دعوتنامه استانی می باشند، دعوتنامه دریافت می کنند.