دراو شماره 200 اکسپرس اینتری کانادا:

 

کـانـادا از 3,000 متقاضی اکسپرس اینتری برای درخواست اقامت دائم، در 5 آگوست دعوت کرد. متقاضیان باید واجد شرایط کلاس تجربه کانادایی (CEC) با حداقل امتیاز 404 باشند.