دراو شماره 197 اکسپرس اینتری کانادا:

 

 

462 متقاضی اکسپرس اینتری در تاریخ 21 جولای با حداقل امتیاز 734 دعوت به درخواست اقامت دائم شدند. این دراو مخصوص برنامه نامزد های استانی (PNP) می باشد.