دراو شماره 196 اکسپرس اینتری کانادا :

کـانـادا در تـاریـخ 8 جـولـای 2021 از 4,500 متقاضی اکسپرس اینتری دعوت به درخواست اقامت دائم کرد. ایـن دراو مـخـصوص مـتقاضـیان کـلاس تجربه کانادایی ( CEC ) با حـداقـل امـتـیاز 369 مـی باشد.