دراو جدید استان ساسکاچوان:

استان ساسکاچوان در 8 جولای از 295 متقاضی مهاجرت استانی دعوت به درخواست نامزدی استانی نمود.هدف دراو جدید استان ساسکاچوان متقاضیان اکسپرس اینتری و مشاغل مورد تقاضا می باشد که آنها باید دارای تجربه کاری در یکی از 62 شغل باشند.

از بین افرادی که دعوت شده اند ممکن است 99 نفر واجد شرایط نامزدی استانی و 196 نفر واجد شرایط زیر مجموعه ی مشاغل مورد تقاضا با حداقل امتیاز 80 باشند.