دراو استان بریتیش کلمبیا : تاریخ 7 جولای 2021

استان بریتیش کلمبیا در تاریخ 7 جولای 2021 برای متقاضیان برنامه های Skills Immigration (SI) و Express Entry BC (EEBC) و برنامه نامزدی استانی بریتیش کلمبیا ( BCPNP ) با امتیاز بین 75 تا 92 ، دعوتنامه ارسال کرد.