کانادا از سوی آلمان از لیست کشورهایی که برای مسافرت پرخطر هستند، خارج شد :

مؤسسه RKI در آلمان لیستی از کشورهایی را منتشر کرد که پیش از این به عنوان کشور های پرخطر از نظر ابتلا به ویروس کرونا طبقه بندی شده بودند.

اما اکنون کانادا از این طبقه بندی حذف شده است .