حتی زمانی که منتظراقامت داِئم هستید می توانید در کانادا بمانید

 

اداره مهاجرت پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) گزینه‌هایی را ارائه می‌دهد که به ساکنان موقت اجازه می‌دهد حتی زمانی که منتظر تصمیم برای اقامت دائم یا اقامت موقت هستند، در کانادا بمانند.

 این وضعیت به این معنی است که ساکنان موقتی که برای یک وضعیت موقت جدید درخواست می‌کنند، اگر مدارک آنها قبل از تصمیم گیری IRCC منقضی شود لزوماً مجبور نیستند کانادا را ترک کنند.

  دانشجویان، بازدیدکنندگان و کارگران خارجی موقت می‌توانند با همان شرایطی که در مجوز قبلی خود داشتند در کانادا بمانند تا زمانی که درخواست جدید خود را دریافت کنند. 

ساکنان موقت متقاضی اقامت دائم که اعتبار اسنادشان به پایان رسیده است، ممکن است بتوانند از مجوز کار باز (BOWP) بهره‌مند شوند. 

در حالی که برخی از مجوزهای اقامت موقت واجد شرایط تمدید هستند، برنامه‌های خاصی مانند مجوز کار پس از فارغ التحصیلی (PGWP) قابل تمدید نیستند. اما این لزوماً به این معنا نیست که این کارگران نمی‌توانند برای مجوز کار متفاوتی واجد شرایط باشند.

cicnews