گردآوری استعدادهای جهانی: برنامه کانادا برای پذیرش استعدادهای فنی خارجی بسیار ماهر به کانادا

کارفرمایان در صنعت فناوری کانادا می توانند از طریق پروسه استعدادیابی جهانی به سرعت استخدام استعدادهای خارجی بسیار ماهر را پیگیری کنند.

کانادا در حال حاضر دارای یک میلیون جایگاه شغلی در سراسر کشور است. این فرصت‌های شغلی تقریباً در تمام بخش‌های استخدامی پخش شده است، به همین دلیل است که کانادا برنامه‌های متعددی را برای کمک به کارفرمایان در استخدام استعدادهای خارجی ایجاد کرده است.

یکی از این برنامه ها، ویژه متخصصان خارجی بسیار ماهر در صنعت فناوری است.

پروسه جهانی استعدادیابی کانادا یا GTS برنامه‌ای است که کارفرمایان می‌توانند از آن برای آوردن استعدادهای خارجی به این کشور استفاده کنند و به آنها اجازه دهد تا از مهارت‌های خود در خدمت کمک به رشد شرکت‌های نوآور کانادایی استفاده کنند.

بخشی از استراتژی پروسه استعدادهای جهانی کانادا که شامل برنامه کارگران خارجی موقت می باشد، رسیدگی به درخواست های مجوز کار و ویزای اقامت موقت (در صورت وجود) را تسریع می کند تا متقاضیان واجد شرایط بتوانند در حدود دو هفته از تاریخ موقر شده شروع به کار کنند.

بدین ترتیب، این برنامه همچنین به نفع چشم‌انداز فناوری عمومی کانادا عمل می‌کند، زیرا تضمین می‌کند که سازمان‌ها در این فضا می‌توانند به سرعت به استعدادهایی که برای ادامه و رشد نیاز دارند دسترسی پیدا کنند.

معافیت ها

توجه: معافیت تحت نظر پروسه استعدادهای جهانی به متقاضیان خاص امکان می دهد بدون مجوز کار وارد کانادا شوند.

اول، «کارگران بسیار ماهر در مشاغل (نوع مهارت 0 یا سطح مهارت (A NOC اگر برای مدت 15 روز در شش ماه یا 30 روز در 12 ماه در کانادا کار می کنند، تحت این برنامه نیازی به مجوز ندارند.

دوم، محققانی که به کانادا می‌آیند، در صورتی که به مدت 120 روز در 12 ماه در کانادا کار کنند (در پروژه‌های تحقیقاتی در یک مؤسسه اعطای مدرک با بودجه عمومی یا مؤسسه تحقیقاتی وابسته)، نیازی به مجوز کار نخواهند داشت.

چه شرکت هایی صلاحیت استخدام نیروهای خارجی را در این برنامه استعدادیابی دارند؟

تحت برنامه استعدادهای جهانی، دو دسته مجزا وجود دارد:

دسته A

شرکت های با رشد بالا که توسط یکی از بیش از 40 شریک ارجاع تعیین شده (در کانادا، به استثنای کبک) به GTS ارجاع می شوند و می توانند نیاز به استخدام "استعداد تخصصی منحصر به فرد از خارج" را نشان دهند.

دسته  B

شرکت هایی که به دنبال استخدام برای نقش های خاص تعیین شده توسط فهرست مشاغل استعدادهای جهانی هستند. این فهرست، که ممکن است به‌طور دوره‌ای به روز شود تا نیازها و اولویت‌های بازار کار در حال تغییر را منعکس کند، شامل فهرست گسترده‌ای از مشاغلی است که مورد تقاضا تلقی می‌شوند و به نظر می‌رسد از کمبود تعداد کارگران موجود در داخل کشور رنج می‌برند.

برخی از مشاغل موجود در فهرست مشاغل استعدادهای درخشان برای رده B عبارتند از:

  • مدیران کامپیوتر و سیستم های اطلاعاتی
  • طراحان و توسعه دهندگان وب
  • تکنسین های شبکه های کامپیوتری
  • کارگران رسانه های دیجیتال و طراحی

همانطور که مشخص است تمامی این مشاغل مرتبط به افرادی می شود که در رشته های مربوط به تکنولوژی شاغل هستند.

دستمزدها در جریان استعدادهای جهانی

یکی از مهمترین عناصر این برنامه دستمزدی است که کارفرمایان به متقاضیان موفق پرداخت می کنند.

یک نکته مهم مرتبط با دستمزد وجود دارد که کارفرمایان در هر گروه باید هنگام جذب استعدادهای خارجی از طریق GTS رعایت کنند. این الزام بیان می کند که کارفرمایان باید به کارگران با هر کدام از پنج نرخ زیر بالاترین حقوق را پرداخت کنند.

  • پرداختی باید متوسط ​​دستمزد شغل در بانک کار دولت کانادا باشد.
  • دستمزد باید  در محدوده ای که کارفرما به کارکنان فعلی می پردازد باشد. (در همان موقعیت، در همان مکان، و با همان مهارت/تجربه)
  • حداقل کف دستمزد تعیین شده توسط فهرست مشاغل استعدادهای درخشان جهانی (در رده B) باشد.
  • حقوق ساعتی که با دستمزد رایج برای شغل مورد نظر مطابقت دارد و کمتر از 80000 دلار نیست (برای دو موقعیت اول درخواست شده در رده A)