شهروندان کانادایی می توانند برای فرزندان خود که در خارج از کانادا متولد شده اند ، تابعیت کانادا را دریافت کنند.

اداره مهاجرت کانادا اجازه می دهد که تابعیت به اولین نسل متولد خارج از کانادا منتقل شود.

اگر والدین شما کانادایی هستند، ممکن است واجد شرایط درخواست مدرک شهروندی باشید که به عنوان گواهی شهروندی کانادا نیز شناخته می شود.

اگر بتوانید گواهینامه را دریافت کنید، از مزایای کانادایی بودن بهرمند خواهید شد. کانادا یکی از بالاترین درصد مهاجرانی را دارد که موفق به اخذ تابعیت می شوند.