اکسپرس انتری: کانادا 1070 کاندید PNP را دعوت می کند که یک رکورد جدید است

کانادا به برگزاری قرعه کشی اکسپرس اینتری برای نامزدهای استانی ادامه می دهد.

کانادا از 1070 کاندید اکسپرس انتری دعوت کرد تا در تاریخ 2 فوریه برای مهاجرت به کانادا اقدام کنند.

اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا IRCC فقط نامزدهای برنامه نامزد استانی PNP  را دعوت کرده است. امتیاز مورد نیاز سیستم رتبه بندی جامع (CRS) 674 بود. نامزدهای PNP پس از دریافت نامزدی، 600 امتیاز خودکار به امتیاز خود اضافه می کنند، به همین دلیل است که امتیاز به طور قابل توجهی بالاتر از یک قرعه کشی معمولی تمام برنامه است. بدون نامزدی، نامزدی که کمترین امتیاز را کسب می‌کرد، تنها به 74 امتیاز پایه CRS نیاز داشت.

قرعه کشی جدید رکورد بزرگترین قرعه کشی فقط PNP را به خود اختصاص داده است، و از قرعه کشی 19 ژانویه که 1036 نامزد PNP دعوت شده بودند، شکست خورد.

نامزدهای دعوت شده اکنون 60 روز فرصت دارند تا برای اقامت دائم کانادا اقدام کنند.

منبع :CIC NEWS