اکسپرس انتری: کانادا دوباره رکورد PNP را شکست

در دو قرعه کشی اول سال، IRCC فقط از کاندیداهای PNP برای درخواست مهاجرت به کانادا دعوت کرده است.

کانادا یک قرعه کشی جدید اکسپرس انتری را در 19 ژانویه برگزار کرد و از 1036 متقاضی مهاجرت دعوت کرد تا برای اقامت دائم درخواست دهند.

اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا IRCC  فقط نامزدهای برنامه نامزد استانی PNP  را دعوت کرده است. به همین دلیل، برش امتیاز سیستم رتبه بندی جامع (CRS) 745 بود. نامزدهای PNP پس از دریافت نامزدی، 600 امتیاز خودکار به امتیاز خود اضافه می کنند، به همین دلیل است که امتیاز بالا به نظر می رسد.

تمام قرعه‌کشی‌های اکسپرس اینتری از سپتامبر فقط برای نامزدهای PNP بوده است. آخرین باری که نامزدهای کلاس تجربه کانادایی CEC  دعوت شدند، 14 سپتامبر بود.