انتشار جزئیات قرعه کشی جدید مهاجرت در مانیبوتا  

 برنامه نامزدهای استانی مانیتوبا (MPNP) از کاندیداها در سه برنامه نامزدهای استانی (PNP) دعوت کرد. 

در اینجا تعداد دعوتنامه‌های صادر شده برای هر برنامه و همچنین حداقل امتیاز بر اساس سیستم ابراز علاقه (EOI) استان آمده است:

▫️ کارگران ماهر در منیتوبا ۲۰۶ دعوتنامه با حداقل۶۱۲  امتیاز 
▫️ کارگران ماهر در خارج از کشور ۳۹ دعوتنامه با حداقل  ۶۸۵ امتیاز
▫️جریان آموزش بین‌المللی ۳۳ دعوتنامه بدون نیاز به امتیاز. 

از میان این دعوتنامه ها ۶۶ مورد برای داوطلبان در سامانه Express Entry صادر شده است.