انتاریو و جزیره پرنس ادوارد قرعه کشی برای برنامه های نامزدی استانی برگزار می کنند

ایالت انتاریو و جزیره پرنس ادوارد کانادا، دعوت نامه هایی را برای درخواست از طریق برنامه های نامزد استانی (PNPs) در این هفته صادر کرده اند.

اکثر استان ها و مناطق کانادا (به استثنای کبک و نوناووت) PNP های خود را دارند. از طریق این برنامه ها، نامزدهای علاقه مند ممکن است برای درخواست نامزدی استانی دعوت شوند. اگرچه نامزدی استانی به خودی خود با اقامت دائم یکسان نیست، اما می تواند به عنوان اولین گام برای اخذ اقامت دائم از اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC)  عمل کند.

انتاریو:

در 25 اکتبر، برنامه نامزدهای مهاجر انتاریو (OINP) از 535 نامزد از دوره کارشناسی ارشد فارغ التحصیل دعوت کرد. داوطلبان باید نمره 35 و بالاتر را کسب کنند.

این استان همچنین از 106 داوطلب از دوره دکتری فارغ التحصیل شده، با حداقل امتیاز 24 دعوت کرد. این اولین قرعه کشی برای هر دو رشته از 30 اوت بود.

برای واجد شرایط بودن برای این جریان ها، نامزدهای این جریان باید معیارهای واجد شرایط بودن را داشته باشند مانند موارد زیر:

  • باید دارای مدرک کارشناسی ارشد از یک دانشگاه واجد شرایط در انتاریو باشد.
  • زبان مورد نیاز: سطح CLB 7 یا بالاتر (انگلیسی یا فرانسوی).
  • باید حداقل یک سال در دو سال گذشته به طور قانونی در انتاریو زندگی کرده باشد.

انتاریو پرجمعیت ترین استان کانادا است و هر سال پذیرای بیشترین تعداد تازه واردان است. همچنین بیشترین تخصیص دعوتنامه برای درخواست را دارد که تحت هر PNP در کانادا موجود است. برای سال 2022، انتاریو می تواند برای 9750 نامزد دعوت نامه صادر کند.

جزیره پرنس ادوارد:

در 20 اکتبر، جزیره پرنس ادوارد از 194 نامزد از طریق  Labor و Express Entry و همچنین 10 نامزد از طریق Business Work Permit Entrepreneur برای مجموع 204 متقاضی دعوت نامه صادر کرد. داوطلبان در پروسه خواست کارآفرینی مجوز کار کسب و کار حداقل نمره 72 را لازم دارند.

کاندیداهای اکسپرس انتری که مایل به نامزد شدن توسط PEI هستند، باید یک انگیزه نامه (EOI) جداگانه به PNP PEI ارسال کنند.

به پروفایل های EOI بر اساس شبکه امتیازات PEI امتیاز داده می شود و مانند سیستم رتبه بندی جامع اکسپرس انتری (CRS)، از کاندیداهایی که بالاترین رتبه را دارند دعوت می شود تا از طریق قرعه کشی ماهانه درخواست دهند.